ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

พ.ญ.ทวิวัน พันธศรี
- หน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อนุสาขาที่เชี่ยวชาญ
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (ภาวะมีบุตรยาก และฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์)


การศึกษา
2000 M.D. (Chiang Mai University, Thailand)
2002 Diploma in Clinical Science (OB&GYN)
2004 Diploma of Thai Board in OB&GYN
2006 Diploma of Thai Subboard in Reproductive Medicine

Subspeciality
Reproductive Medicine (Infertility)