ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ผศ.นพ.จำนง อุตวิชัย
- อดีตหน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อนุสาขาที่เชี่ยวชาญ
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (ภาวะมีบุตรยาก และฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์)

การศึกษา
วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  จากมหาวิทยาลัยมหิดล
Diploma of Thai Board of OB&GYN
Postgraduate training in OB&GYN, University of Singapore
Certified in Reproductive Medicine (MRTCOG)
Certified in Infertility & Family Planning, British government

Subspecialty
Reproductive Medicine (Infertility)