จันทร์-ศุกร์ 09.00 - 20.00 / เสาร์ 9.00-17.00 / อาทิตย์ 09.00-16.00

มีคำถามไหม? โทรหาเราที่  094-608-0022

ประวัติและจุดมุ่งหมาย

ประวัติและจุดมุ่งหมาย


 

เชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ. คลินิก ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มอาจารย์แพทย์ จากหน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อให้บริการปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และ รักษาภาวะมีบุตรยากแบบครบวงจร ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการ แพทย์ที่ซับซ้อน โดยเล็งเห็นว่า การให้บริการทางด้านนี้ในหน่วยงานของรัฐบาล ยังถูกจำกัดด้วยแนวคิด ที่ว่าภาวะมีบุตรยากไม่ใช่โรคที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญในระดับต้นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับโรคร้ายแรง อื่นๆ เช่น มะเร็ง อุบัติเหตุ และโรคเรื้อรังอย่างเบาหวาน ส่งผลให้การดูแลผู้ป่วยมีบุตรยากไม่ได้รับการ สนับสนุนเท่าที่ควร ทั้งในเรื่องของสถานที่ เครื่องมือทางการแพทย์ และงบประมาณ อาจารย์แพทย์ที่ กลับจากการศึกษาต่อในต่างประเทศ ก็ไม่สามารถนำความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ มาใช้ให้เกิด ประโยชน์กับผู้ป่วยได้อย่างเต็มความสามารถ

 

ทีมแพทย์ของ เชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ. มีปณิธานมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน เวชศาสตร์ การเจริญพันธุ์ จึงได้ร่วมลงทุนก่อตั้งคลินิกเฉพาะทางที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการให้การให้คำปรึกษา และการให้บริการตรวจรักษาภาวะมีบุตรยากโดยจำเพาะ ด้วยวงเงินลงทุนกว่า 100 ล้านบาท มีเครื่องมือ ทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และในย่านเอเชียแปซิฟิค เช่น มีเครื่องตรวจอสุจิ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องตรวจวัดระดับฮอร์โมนของระบบสืบพันธุ์ที่ทันสมัย สามารถรายงานผล ได้ในเวลา 2-3 ชั่วโมง ห้องที่ใช้เก็บไข่และห้องเลี้ยงตัวอ่อน เป็นคลีนรูมตามมาตรฐานสากล ตู้เพาะเลี้ยง ตัวอ่อนควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีระบบสำรองไฟและเครื่องปั่นไฟรองรับในกรณี ฉุกเฉิน มีระบบการแช่แข็งไข่ อสุจิ และตัวอ่อนที่ได้มาตรฐานระดับโลก

 

เราเข้าใจดีว่าปัญหามีบุตรยากเป็นเรื่องใหญ่ ที่มีผลกระทบในวงกว้าง ต่อตัวผู้ป่วยเอง คู่สมรส ครอบครัวและญาติพี่น้อง ตลอดจนบุคคลอื่นในสังคมที่ใกล้ชิด คลินิกเฉพาะทางที่ให้บริการด้านนี้โดย จำเพาะในต่างจังหวัดก็ยังมีจำนวนน้อยมาก และอาจมีปัญหาขาดแคลนเครื่องมือ ตลอดจนแพทย์ที่มี ความเชี่ยวชาญจำเพาะด้าน ในกรุงเทพฯ อาจมีคลินิกที่ให้บริการด้านนี้หลายแห่ง แต่ก็มักมีปัญหาเรื่อง ความไม่สะดวกในการเดินทาง การจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพ ฯ และค่าใช้จ่ายที่แพงเกินไป เชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ. จึงขอเสนอตัวเป็นทางเลือกของคู่สมรสมีบุตรยาก ที่ต้องการบริการในระดับ “world class” ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และราคาที่เหมาะสม เพราะคลินิกเราก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่าง จากที่อื่น คือต้องการให้เป็นสถานที่ที่อาจารย์โรงเรียนแพทย์มาใช้ในการดูแลรักษาคู่สมรสมีบุตรยาก อย่างเต็มศักยภาพ โดยไม่ถูกจำกัดด้วยสถานที่และเครื่องมือ ค่าใช้จ่ายที่ผู้ป่วยต้องเสียจะคิดเพียงให้พอ กับค่าดำเนินการ และมีเงินเหลือเล็กน้อย เพื่อนำไปพัฒนาการศึกษา วิจัยทางด้านเวชศาสตร์การ เจริญพันธุ์ และในการซื้อเครื่องมือใหม่ๆ ไม่ได้มุ่งหวังที่จะแสวงกำไรเพียงอย่างเดียว อัตราค่าบริการ ต่างๆ จึงถูกกว่าคลินิกเอกชนในกรุงเทพฯ ราว 30-40%

 

เชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ. ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 4 ไร่ ใกล้กับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายเชียงใหม่ลำปาง ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ อยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ แค่ 15 นาทีโดยรถยนตร์ สามารถเดินทางมาคลินิก ได้โดยง่าย โดยใช้รถยนต์ และมีที่จอดรถเพียงพอ ผู้มาใช้บริการจึงสามารถวางแผนมารับการรักษา พร้อมทั้งพักผ่อนหย่อนใจได้ในคราวเดียวกัน

 

นโยบายและพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เชียงใหม่ ไอ.วี .เอฟ การแพทย์ จะเป็นสถานพยาบาลที่เป็นเลิศในด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก และด้านการบริการชั้นนำระดับนานาชาติ”

พันธกิจ

  • เราจะให้การดูแลรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธีการที่ทันสมัยและครบวงจร ด้วยมาตรฐานระดับสากล และ ราคาที่เหมาะสม
  • เราจะมุ่งเน้นและส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์อย่างสุดความสามารถ

นโยบายคุณภาพ

“เชียงใหม่ ไอ.วี .เอฟ การแพทย์ มุ่งมั่นให้บริการรักษาภาวะมีบุตรยาก ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ให้และผู้รับบริการ”

โซเชียลมีเดีย

ติดต่อเรา