ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก เด็กหลอดแก้ว เชียงใหม่ เชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ. สหคลินิก อยากมีลูก มีลูกยาก ทำ ivf
Follow us on facebook
ผู้เข้ารับบริการสามารถโทรจองคิว เพื่อรับการรักษาได้เเล้วค่ะ โทร 061-265-6644 ,094 -608-0022 อย่าลืมมาตามนัดหมายล่วงหน้าด้วยนะคะศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก เชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ.บริการให้คำปรึกษา, ตรวจวินิจฉัย และรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากกุลพัฒน์การแพทย์

เชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ. การแพทย์

เชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ. การแพทย์

ศูนย์การรักษาภาวะมีบุตรยากที่ทันสมัยและได้มาตรฐานในภาคเหนือ โดยกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเดิมจากกุลพัฒน์การแพทย์ และแพทย์เฉพาะทางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการทั้งการให้คำปรึกษา การรักษาภาวะมีบุตรยาก ด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละคน ในราคาที่เอื้อมถึง เช่น การฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก (IUI) หรือการกระตุ้นการตกไข่ การปฏิสนธินอกร่างกาย หรือเด็กหลอดแก้ว (IVF) และการฉีดอสุจิเข้าสู่เซลล์ไข่โดยตรง (ICSI) บริการ PGD หรือการตรวจวินิจฉัยตัวอ่อนก่อนการตั้งครรภ์ สำหรับคู่สมรสที่มีปัญหาโรคทางพันธุกรรม บริการธนาคารเพื่อเก็บรักษาตัวอ่อน, ไข่, อสุจิ และการตรวจทางพันธุกรรม เรามุ่งมั่นในการบริการที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ทั้งผู้ป่วยชาวไทย ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ เชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ. การแพทย์เปิดให้บริการทุกวัน ท่านสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษา นัดพบแพทย์ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ (053) 217204-5, 094-6080022 Hotline 061-2656644

IVF SIMPLIFIED

The woman takes fertility drugs to stimulate the development of extra eggs, in which takes place over a number of days. The mature eggs are then removed from the ovaries of the mother by a procedure called ultrasound. The retrieved egg are then combined by our specialized technique with the sperm cells from either the father to produce what’s called an embryo. The embryo needs to develop a few more days in our lab under the careful observation from our staff under very controlled conditions.IVF BABIES ARE NOT TEST-TUBE BABIES

The media sometimes coins the phrase test tube baby to refer to IVF.

This is inappropriate as an IVF baby is not developed in a test tube but in a petri dish. The term test baby was originally used over 90 years ago that referenced artificial insemination. Whereby washed semen was directly implanted into a woman’s uterus via the cervix, thereby making it in vivo in the body not in vitro like our clinic does today.

Progression of IVF

Through the procedure known as laparoscopy a surgical procedure that requires a small incision into the abdomen followed by a small camera evolved. It allowed a mature human egg to be retrieved from a women ovaries. This was the beginning of modern IVF in its earliest infancy.IVF TODAY AT CMIVF

In the past patients were required to remain hospitalized during most of their treatment cycle in order to measure hormone levels, by way of urine collection. Now patients are devised a specific protocol that are tailored to them. They are able to be at home and work. Blood work is used to evaluate hormone levels. Patients still need to come into the clinic for ultrasounds and blood drawn to measure levels, but its no longer a 24 hour around the clock endeavor. This eliminates the need to have egg retrievals in the middle of the night. Today at CMIVF, injectable fertility drugs are used to control when ovulation occurs which in turn increases the odds of success.