จันทร์-ศุกร์ 09.00 - 20.00 / เสาร์ 9.00-17.00 / อาทิตย์ 09.00-16.00

มีคำถามไหม? โทรหาเราที่  094-608-0022

รศ.พญ.สุปรียา วงษ์ตระหง่าน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รศ.พญ.สุปรียา วงษ์ตระหง่าน

รศ.พญ.สุปรียา วงษ์ตระหง่าน


รศ.พญ.สุปรียา วงษ์ตระหง่าน

ความชำนาญพิเศษ
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ประวัติการศึกษาและการอบรม
1978  BSc. (Chiang Mai University, Thailand)
1980  M.D. (Chiang Mai University, Thailand)
1982  Diploma in Clinical Science (OB&GYN)
1984  Diploma of Thai Board in OB&GYN
1986  Colposcopy and Cervical laser ablation training, Western Infirmary, University of  GlasgowScotland
1993  Master of Health Personnel Education, University of New South Wales, Australia
2005  Certificate in Reproductive medcine  (Chiang Mai University, Thailand)

ประวัติการทำงาน
อาจารย์แพทย์หน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โซเชียลมีเดีย

ติดต่อเรา