จันทร์-ศุกร์ 09.00 - 20.00 / เสาร์ 9.00-17.00 / อาทิตย์ 09.00-16.00

มีคำถามไหม? โทรหาเราที่  094-608-0022

ศ.นพ. ธีระพร วุฒยวนิช

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศ.นพ. ธีระพร วุฒยวนิช

ศ.นพ. ธีระพร วุฒยวนิช

เวลาทำการ:
17.00-20.00 น. จันทร์, พุธ


ศ.นพ. ธีระพร วุฒยวนิช

ความชำนาญพิเศษ
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ประวัติการศึกษาและการอบรม
วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.บ. (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุมัติบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

M. Sc. สาขาการวิจัยคลินิก จากมหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ ประเทศแคนาดา
M. Med. Sci สาขาเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร
เฟลลโลว์สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (ฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์) โรงพยาบาลนิวยอร์ค มหาวิทยาลัยคอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกา
เฟลลโลว์สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (ฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์) เมโยคลินิก ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยทุนอานันทมหิดล

ประวัติการทำงาน
อดีตหัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โซเชียลมีเดีย

ติดต่อเรา