จันทร์-ศุกร์ 09.00 - 20.00 / เสาร์ 9.00-17.00 / อาทิตย์ 09.00-16.00

มีคำถามไหม? โทรหาเราที่  094-608-0022

รศ.นพ.โอภาส เศรษฐบุตร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รศ.นพ.โอภาส เศรษฐบุตร

รศ.นพ.โอภาส เศรษฐบุตร

เวลาทำการ:
17.00-20.00 น.ศุกร์ / 13.00-16.00 น. อาทิตย์


รศ.นพ.โอภาส เศรษฐบุตร

ความชำนาญพิเศษ
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ประวัติการศึกษาและการอบรม
2533  เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2534  ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2537  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา แพทยสภา
2540  อนุมัติบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
2541  M.Sc.(Clinical Embryology) The National University of Singapore
2561  อนุมัติบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช แพทยสภา

ประวัติการทำงาน
อาจารย์แพทย์หน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โซเชียลมีเดีย

ติดต่อเรา