จันทร์-ศุกร์ 09.00 - 20.00 / เสาร์ 9.00-17.00 / อาทิตย์ 09.00-16.00

มีคำถามไหม? โทรหาเราที่  094-608-0022

พญ.ญาดา ทองอยู่

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

พญ.ญาดา ทองอยู่

พญ.ญาดา ทองอยู่


พญ.ญาดา ทองอยู่

ความชำนาญพิเศษ
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ประวัติการศึกษาและการอบรม
2556  แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2560  วุฒิบัตร สาขาสูตินรีเวช  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2564  วุฒิบัตร อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน
แพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลนครพิงค์

โซเชียลมีเดีย

ติดต่อเรา