เอกสารดาวน์โหลด | เชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ. สหคลินิก เด็กหลอดแก้ว ทำ ivf อยากมีลูก มีลูกยาก
Follow us on facebook
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก เชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ.บริการให้คำปรึกษา, ตรวจวินิจฉัย และรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากกุลพัฒน์การแพทย์ ผู้เข้ารับบริการสามารถโทรจองคิว เพื่อรับการรักษาได้เเล้วค่ะ โทร 053-217204-5 , 093-130-0022 ,094 -608-0022 อย่าลืมมาตามนัดหมายล่วงหน้าด้วยนะคะ
เว็บไซต์ในส่วนนี้สำหรับผู้ที่เตรียมหรืออยู่ระหว่างการประเมินการรักษาภาวะมีบุตรยาก ซึ่งจะมีเนื้อหาจำเพาะเจาะจงหรือ มีข้อมูลทางเทคนิค และ ขั้นตอนการปฏิบัติตนโดยละเอียดที่เกี่ยวกับการทดสอบ การรักษา และ กระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรักษาภาวะมีบุตร ในการดาวโหลดข้อมูล ท่านต้อง ลงทะเบียนเป็นสมาชิก.

สุขภาพและสภาวะเครียดทางจิตใจ (Well-being and Psychological stress)

แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต (FertiQol)

แบบสอบถามนี้ใช้เพื่อประเมินว่าภาวะมีบุตรยากและการรักษาส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจอย่างไร โดยแบบสอบถามนี้จะมีคำถามทั้งหมด 50 ข้อ เมื่อทำเสร็จจะได้คะแนน เรียกว่าคะแนนความเครียด ใช้เพื่อประเมินว่าควรจะต้องดูแลเพิ่มเติมอย่างไร

การเก็บอสุจิ

การเก็บอสุจิสำหรับตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ (Semen Analysis; SA)

ข้อแนะนำสำหรับการเก็บอสุจิ ว่าเก็บอย่างไรจึงจะถูกต้องและจะสามารถใช้วิเคราะห์ได้

การเก็บอสุจิสำหรับการฉีดน้ำเชื้อสู่โพรงมดลูก (IUI)

ข้อแนะนำสำหรับการเก็บอสุจิเพื่อใช้ฉีดเข้าสู่โพรงมดลูก ว่าควรเตรียมอย่างไร เก็บอย่างไรจึงจะดีที่สุด

การตรวจก่อนทำการปฏิสนธินอกร่างกาย (เด็กหลอดแก้ว) Pre-IVF testing

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการทำเด็กหลอดแก้ว & การตรวจเพื่อเตรียมตัวก่อนทำเด็กหลอดแก้ว

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการทำเด็กหลอดแก้ว รอบการรักษา การเตรียมตัว และคำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจพิเศษต่างๆที่จำเป็น ก่อนที่จะเริ่มรับการรักษา

ระหว่างรอบการรักษาโดยการปฏิสนธินอกร่างกาย (เด็กหลอดแก้ว)

ข้อมูลและคำแนะนำในการเก็บไข่ (egg Retrieval; ER)

ข้อมูลทั่วไปและคำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนการเก็บไข่ อัตราความสำเร็จ และการปฏิบัติตนหลังการเก็บไข่

ข้อมูลและคำแนะนำในการย้ายตัวอ่อน ( Embryo Transfer; ET)

ข้อมูลทั่วไปและคำแนะนำในการเตรียมตัวและการปฏิบัติตนหลังการย้ายตัวอ่อน

การฉีดยาใต้ผิวหลัง

คำแนะนำและสอนวิธีการฉีดยาใต้ผิวหนังด้วยตนเอง

หลังจากรอบการรักษา โดยการปฏิสนธินอกร่างกาย

ข้อมูลและคำแนะนำในการตรวจการตั้งครรภ์ และการดูแลหลังจากนั้น

ข้อมูลและคำแนะนำในการตรวจการตั้งครรภ์ และการดูแลหลังจากนั้น

ข้อมูลและคำแนะนำในการย้ายตัวอ่อนแช่แข็ง (Frozen Embryo Transfer; FET)

ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสสำเร็จในการใช้ตัวอ่อนแช่แข็ง และการตรวจการตั้งครรภ์หลังการย้ายตัวอ่อน

ขั้นตอนการกระตุ้นไข่เพื่อทำเด็กหลอดแก้ว

ขั้นตอนการกระตุ้นไข่เพื่อทำเด็กหลอดแก้ว (Long Protocol)

แผนผังบล็อคสำหรับขั้นตอนการกระตุ้นไข่เพื่อทำเด็กหลอดแก้ว (Long Protocol) ตั้งแต่ช่วงวันที่ 7-10 ของการมีประจำเดือน ถึงช่วงตรวจการตั้งครรภ์

ขั้นตอนการกระตุ้นไข่เพื่อทำเด็กหลอดแก้ว (Short Protocol)

แผนผังบล็อคสำหรับขั้นตอนการกระตุ้นไข่เพื่อทำเด็กหลอดแก้ว (Short Protocol) ตั้งแต่วันแรกของการมีประจำเดือน ถึงช่วงตรวจการตั้งครรภ์

ขั้นตอนการกระตุ้นไข่เพื่อทำเด็กหลอดแก้ว (Antagonist Protocol)

แผนผังบล็อคสำหรับขั้นตอนการกระตุ้นไข่เพื่อทำเด็กหลอดแก้ว (Antagonist Protocol) ตั้งแต่วันแรกของการมีประจำเดือน ถึงช่วงตรวจการตั้งครรภ์

แบบซักประวัติผู้มีบุตรยาก

OPD-F15 บันทึกการซักประวัติสำหรับคู่สมรสที่มีบุตรยาก (Record history for infertile couples.)

คู่สมรสที่ประสงค์จะเข้ารับการรักษา จะต้องได้รับการซักประวัติเบื้องต้นก่อนพบแพทย์