รอบประจำเดือน การตรวจ การตกไข่ | เชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ. สหคลินิก เด็กหลอดแก้ว ทำ ivf อยากมีลูก มีลูกยาก
Follow us on facebook
ผู้เข้ารับบริการสามารถโทรจองคิว เพื่อรับการรักษาได้เเล้วค่ะ โทร 061-265-6644 ,094 -608-0022 อย่าลืมมาตามนัดหมายล่วงหน้าด้วยนะคะศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก เชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ.บริการให้คำปรึกษา, ตรวจวินิจฉัย และรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากกุลพัฒน์การแพทย์

ภาวะมีบุตรยาก – การหาสาเหตุและให้คำปรึกษา

การประเมินเวลาตกไข่ และการตรวจการทำงานของรังไข่ (ovarian reserve)

การทราบเวลาการตกไข่ในเพศหญิงและการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญที่จะเพิ่มโอกาสในการมีบุตร ปัญหาการมีบุตรยากประมาณร้อยละ20 มีสาเหตุมาจากไม่มีการตกไข่หรือการตกไข่ไม่สมํ่าเสมอ สามารถตรวจการตกไข่ได้หลายวิธีเช่น การตรวจระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรน (Progesterone) ในเลือด การตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอด (Transvaginal Ultrasound - TVUS) หรือใช้ชุดตรวจปัสสาวะเพื่อดูการตกไข่ (ตรวจหาฮอร์โมน LH)

ในคู่สมรสที่มีอายุมาก อาจต้องตรวจการทำงานของรังไข่ (ovarian reserve) โดยการตรวจนี้อาจมีประโยชน์ในผู้ที่มีภาวะมีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือในกรณีที่สงสัยว่าปริมาณไข่ในรังไข่มีน้อย ซึ่งการตรวจนี้ทำได้หลายวิธีได้แก่ การดูระดับฮอร์โมนต่างๆในเลือด เช่น AMH (Anti-Mullerian Hormone), Inhibin B, FSH ในวันที่ 3 ของรอบเดือน หรือ การอัลตราซาวด์ดูจำนวนฟองไข่ในช่วงต้นของรอบเดือน (Antral Follicle Count; AFC)


Back