การทำ IUI | เชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ. สหคลินิก เด็กหลอดแก้ว ทำ ivf อยากมีลูก มีลูกยาก
Follow us on facebook
ผู้เข้ารับบริการสามารถโทรจองคิว เพื่อรับการรักษาได้เเล้วค่ะ โทร 061-265-6644 ,094 -608-0022 อย่าลืมมาตามนัดหมายล่วงหน้าด้วยนะคะศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก เชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ.บริการให้คำปรึกษา, ตรวจวินิจฉัย และรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากกุลพัฒน์การแพทย์

การรักษาภาวะมีบุตรยาก

การฉีดเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก (Intrauterine insemination - IUI)

IUI คือการฉีดเชื้ออสุจิที่ผ่านกรรมวิธีการคัดเลือกแล้ว เข้าไปในโพรงมดลูกโดยตรง โดยใช้ท่อพลาสติกเล็กๆสอดผ่านปากมดลูก แล้วฉีดเชื้ออสุจิเข้าไปในโพรงมดลูกในช่วงที่ใกล้กับการตกไข่ วิธีนี้มักทำในคู่สมรสที่ฝ่ายชายมีเชื้ออสุจิผิดปกติ โดยเฉพาะในกรณีจำนวนอสุจิตำกว่าเกณฑ์ หรือใช้ในรายที่มีน้ำเชื้อปกติคู่กับการกระตุ้นการตกไข่ในผู้หญิงเพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ให้มากขึ้นก็ได้


Back