อิกซี่ ทำ icsi การฉีดตัวอสุจิเข้าผสมกับไข่โตยตรง | เชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ. สหคลินิก เด็กหลอดแก้ว ทำ ivf อยากมีลูก มีลูกยาก
Follow us on facebook
ผู้เข้ารับบริการสามารถโทรจองคิว เพื่อรับการรักษาได้เเล้วค่ะ โทร 061-265-6644 ,094 -608-0022 อย่าลืมมาตามนัดหมายล่วงหน้าด้วยนะคะศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก เชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ.บริการให้คำปรึกษา, ตรวจวินิจฉัย และรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากกุลพัฒน์การแพทย์

ธนาคารตัวอ่อน ทางเลือกหนึ่งของการเก็บรักษาอสุจิ ไข่ และตัวอ่อน

ธนาคารตัวอ่อน

ปัจจุบันนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเก็บรักษาเซลล์สืบพันธุ์(อสุจิและไข่) และตัวอ่อน ด้วยวิธีการแช่แข็ง (Cryopreserve) ซึ่งสามารถเก็บรักษาเซลล์หรือตัวอ่อนไว้ได้เป็นเวลานาน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสของการรักษาภาวะมีบุตรยากให้มีวิธีในการรักษาได้หลากหลายขึ้น เทคนิคการแช่แข็งที่ทันสมัยแทบจะไม่ทำให้เซลล์หรือตัวอ่อนที่ฝากไว้เสียหาย และผลสำเร็จในการตั้งครรภ์เมื่อใช้เซลล์แช่แข็งเหล่านี้ก็แทบไม่แตกต่างจากปกติเลย การแช่แข็งไข่ อสุจิและตัวอ่อนในธนาคารนั้น จะช่วยให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตในเวลาที่เหมาะสม เช่น กรณีของผู้ป่วยที่ต้องเผชิญกับโรคมะเร็ง (การใช้ยาเคมีบำบัดหรือการฉายรังสีส่งผลอย่างมากต่อระบบสืบพันธุ์) แต่ยังต้องการมีบุตรของตนเองในอนาคต นอกจากนี้ อาจแนะนำให้ทำการแช่แข็งอสุจิไว้ในกรณีที่จะรักษาโดยการปฏิสนธินอกร่างกาย (IVF) เพื่อเป็นการสำรอง หากผู้ป่วยมีปัญหาในการหลั่งน้ำอสุจิในวันที่ต้องการ(วันที่จะทำการผสมไข่กับอสุจิ) หรือในผู้ที่ต้องการทำหมันชาย

ธนาคารไข่ก็เป็นตัวเลือกสำหรับผู้หญิงที่ยังไม่ได้ตัดสินใจวางแผนครอบครัวและต้องเผชิญหน้ากับภาวะรังไข่ฝ่อซึ่งเป็นผลมาจากอายุที่มากขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นด้วยปัจจัยอื่นก็ตาม ส่วนการแช่แข็งตัวอ่อนจะใช้สำหรับผู้ที่จะทำเด็กหลอดแก้ว (IVF & ET) คือหากได้ตัวอ่อนปริมาณมากเกินที่จะย้ายสู่โพรงมดลูกทั้งหมดในครั้งเดียว ตัวอ่อนที่เหลือที่มีคุณภาพดีก็ สามารถนำไปแช่แข็งเก็บไว้ได้ การย้ายตัวอ่อนจำนวนมากเกินไป อาจทำให้เกิดครรภ์แฝด ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม และส่งผลไม่ดีต่อทั้งมารดาและตัวทารกเอง หากรอบแรกที่ย้ายตัวอ่อน(ที่ไม่ได้ผ่านการแช่แข็ง) ไม่ประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ ก็สามารถใช้ตัวอ่อนแช่แข็งที่เก็บไว้นั้นมาละลายและย้ายสู่โพรงมดลูกได้ในรอบถัดๆไปเมื่อสะดวก(Frozen Embryo Transfer, FET) แต่ถ้าคู่สมรสสามารถตั้งครรภ์ได้โดยการย้ายตัวอ่อนในครั้งแรกของรอบการรักษา ตัวอ่อนที่เหลือที่แช่แข็งไว้ก็สามารถนำมาใช้เพื่อการตั้งครรภ์ครั้งต่อไปได้

Back