ผล การรักษา ทำ ivf เด็กหลอดแก้ว | เชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ. สหคลินิก เด็กหลอดแก้ว ทำ ivf
Follow us on facebook
ผู้เข้ารับบริการสามารถโทรจองคิว เพื่อรับการรักษาได้เเล้วค่ะ โทร 061-265-6644 ,094 -608-0022 อย่าลืมมาตามนัดหมายล่วงหน้าด้วยนะคะศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก เชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ.บริการให้คำปรึกษา, ตรวจวินิจฉัย และรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากกุลพัฒน์การแพทย์

ผลการรักษาของเชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ. สหคลินิก

ทางเราได้ติดตามผลการรักษาผู้มีภาวะมีบุตรยาก จำนวน 2000 รอบการรักษาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พบว่าเป็น fresh non-donor IVF 56%,  frozen embryo transfer 36% และ  egg donations cycle 8%
หลังจากการรักษา 3 สัปดาห์ ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจการตั้งครรภ์ โดยส่วนใหญ่คุณแม่จะเข้ารับการฝากครรภ์ต่อที่แผนกฝากครรภ์ของคลินิก ดังนั้นจึงสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพท์ของการทำเด็กหลอดแก้วได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับรายที่ไม่สะดวกฝากครรภ์ต่อที่คลินิก ทางเราจะติดต่อสอบถามข้อมูลที่สำคัญเป็นระยะ
การรายงานผลต่อไปนี้จะให้คำจำกัดความดังนี้  การตั้งครรภ์ คือการตั้งครรภ์ที่ผ่านการยืนยันโดยการอัลตร้าซาวน์ทางช่องคลอดแล้ว, การแท้ง: มีการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ตั้งแต่ช่วงต้นของการตั้งครรภ์, การเกิดมีชีพ คือมีการตั้งครรภ์และเกิดการคลอดทารกได้เลี้ยง ซึ่งจะแบ่งเป็น ทารกครรภ์เดี่ยว และทารกครรภ์แฝดต่อไป

Back