การตั้งครรภ์ การคลอดลูก หลังการ ทำ ivf เด็กหลอดแก้ว การย้ายตัวอ่อน | เชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ. สหคลินิก เด็กหลอดแก้ว ทำ ivf อยากมีลูก มีลูกยาก
Follow us on facebook
ผู้เข้ารับบริการสามารถโทรจองคิว เพื่อรับการรักษาได้เเล้วค่ะ โทร 061-265-6644 ,094 -608-0022 อย่าลืมมาตามนัดหมายล่วงหน้าด้วยนะคะศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก เชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ.บริการให้คำปรึกษา, ตรวจวินิจฉัย และรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากกุลพัฒน์การแพทย์

ผลการรักษาของเชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ. สหคลินิก

การตั้งครรภ์และการคลอดหลังจากการปฏิสนธินอกร่างกายและการย้ายตัวอ่อน

•    การปฏิสนธินอกร่างกายและการย้ายตัวอ่อน
94% ของผู้ที่กระตุ้นไข่จะมีไข่โตมากพอจะสามารถทำการเก็บไข่ได้ โดย 6% ที่เหลือที่ไม่ได้เก็บไข่ มักเกิดจากกระตุ้นไข่ได้ไข่ที่สุกเต็มที่จำนวนไม่เพียงพอ

90% ของผู้ที่ได้เก็บไข่ จะได้ทำการย้ายตัวอ่อนสู่โพรงมดลูก ส่วนใน 12% ที่ไม่ได้ย้ายตัวอ่อนมักเกิดจากผู้ป่วยมีภาวะรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไป ET หรือผู้ป่วยยังไม่สะดวกทำการย้ายตัวอ่อน

หลังจากย้ายตัวอ่อนแล้ว 35% จะตรวจพบมีการตั้งครรภ์จากเลือดหรือปัสสาวะ และมี 31% ที่ตรวจพบการตั้งครรภ์จากการตรวจอุลตร้าซาวน์ทางช่องคลอด

การตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดพบว่า 1.5% เป็นการท้องนอกมดลูก  20% เกิดการแท้ง และ 78% เป็นการตั้งครรภ์จนถึงเกิดมีชีพและ 20% ของกลุ่มที่เกิดมีชีพเป็นทารกแฝด

Back