การตั้งครรภ์ การคลอดหลังจากการย้ายตัวอ่อนแช่แข็ง | เชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ. สหคลินิก เด็กหลอดแก้ว ทำ ivf อยากมีลูก มีลูกยาก
Follow us on facebook
ผู้เข้ารับบริการสามารถโทรจองคิว เพื่อรับการรักษาได้เเล้วค่ะ โทร 061-265-6644 ,094 -608-0022 อย่าลืมมาตามนัดหมายล่วงหน้าด้วยนะคะศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก เชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ.บริการให้คำปรึกษา, ตรวจวินิจฉัย และรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากกุลพัฒน์การแพทย์

ผลการรักษาของเชียงใหม่ ไอ.วี.เอฟ. สหคลินิก

การตั้งครรภ์และการคลอดหลังจากการย้ายตัวอ่อนที่ผ่านการแช่แข็งมาก่อน

•    การย้ายตัวอ่อนที่ผ่านการแช่แข็งมาก่อน
ตัวอ่อนที่แช่แข็งและถูกละลายจะมีการย้ายสู่โพรงมดลูกได้ถึง 97%  มีเพียงไม่ถึง 3% เท่านั้นที่ย้ายไม่ได้ เนื่องจากตัวอ่อนมีคุณภาพไม่ดีหรือตายหลังจากผ่านกระบวนการละลาย

31% ของการย้ายตัวอ่อนทั่งหมดจะตรวจพบการตั้งครรภ์จากปัสสาวะหรือเลือด แต่จะมี 26% เท่านั้นที่ตรวจพบการตั้งครรภ์จากการอัลตร้าซาวน์ทางช่องคลอด

ในผู้ที่ตรวจพบการตั้งครรภ์ 2% เป็นตั้งครรภ์นอกมดลูก 16% มีการแท้งเกิดขึ้น และ 82% สามารถตั้งครรภ์จนถึงคลอดบุตรได้  21% ของการเกิดมีชีพทั้งหมดเป็นการตั้งครรภ์ที่มีทารกหลายคน โดยพบทารกแฝดสองบ่อยที่สุด


Back